TRẠM DỪNG CHÂN TIẾP NƯỚC – REEFILL MY BOTTLE

0

Từ lâu Nắng Thảo Mộc đã là một thành viên của RefillMyBottle – Một tổ chức phi chính phủ giúp khách du lịch, người dân đi dường làm đầy bình nước/ tiếp nước tại bất kì nơi đâu có đăng kí ứng dụng này.

Số lượng :

Mô tả

 

Refill My Bottle là một chiến dịch được bắt đầu ở Bali khi một nhóm các cơ sở doanh nghiệp bền vững trên hòn đảo xinh đẹp này hợp tác tạo ra một mạng lưới các trạm tiếp nước gọi là Refill Bali. Sáng kiến nhằm giúp đưa Bali trở thành một hòn đảo mà ở đó việc lấy nước từ các trạm tiếp nước và sử dụng lại chai đựng trở thành thói quen sinh hoạt thường ngày. Sáng kiến ​​này dần được người dân đảo hưởng ứng và lan truyền đến các đảo và quốc gia lân cận và đổi tên thành Refill My Bottle. Phong trào Refill My Bottle cũng đã triển khai một ứng dụng bản đồ dễ truy cập với địa điểm các trạm tiếp nước.

Nếu bỗng một hôm đi ngang nhà Nắng, mà bạn cần Refill /Tiếp nước thì hãy cứ bước vào và rót đầy bình nước của mình nhé.

Store Nhà Nắng Có Sản Phẩm Gì?

Kiến Thức Chung