Nhằm giúp các nàng biết cách phân loại đúng các loại rác vô cơ, rác hữu cơ, rác thải độc hại…nên từ nay, trong tất cả các túi hàng của nhà Nắng gửi đến khách đều có tờ giấy như ảnh dưới đây này, nếu các bạn nhận được thì vui lòng đọc để mình biết cách #PHÂN_LOẠI_RAC nhé, còn mà đã biết rồi thì hãy đưa cho những người xung quanh đọc, xem như bạn đã giúp nhà Nắng tuyên truyền hiệu quả và thiết thực ạ. Đây là một trong số những điều nhỏ bé mà Nắng tui có thể làm cho trái đất này!!